•  •    •  •  •    Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie    • TILLSAMMANS •    Polsk-svenska sällskapet             •  •  •   

   
    
       Aktualności
       DNI  KULTURY  SZWEDZKIEJ
       MIDSOMMAR
       ŚWIĘTO  ŁUCJI
       Międzyrzeckie Spotkania Nordystyczne
       Nordicum
       Baw się i poznaj Skandynawię
       Linki - Downland
       O Stowarzyszeniu
       Kontakt
       Jesteśmy dostępni na  facebook 
       http://tillsammans.strefa.pl   
        
 

Baw się i poznawaj Skandynawię

O programie

„Baw się i poznaj Skandynawię” ma pozwolić młodzieży szkolnej (od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej) poznać różne aspekty kultury, historii, obyczaju, geografii, środowiska, języka krajów skandynawskich w przeszłości i dziś. Ważnym aspektem programu jest jego interaktywność oraz nacisk kładziony na zabawę i czynny udział młodzieży w poznawaniu poszczególnych jego elementów programu. Tematyczna różnorodność oraz organizacyjna elastyczność z pewnością należą do istotnych zalet programu. Oprócz wiedzy na temat przeszłości i teraźniejszości Skandynawii, pozwala on młodzieży zapoznać się ze stylem życia mieszkańców Skandynawii, charakteryzującego się przede wszystkim szacunkiem dla przyrody środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego. Program obejmuje następujące podstawowe działy: historia i geografia Skandynawii;  kuchnia skandynawska; gry i zabawy; skandynawska literatura dziecięca i młodzieżowa; szwedzkie kino dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w formie warsztatów odbywają się w małych grupach (do 10 osób). Część z nich realizowana jest w zrekonstruowanej wiosce wikińskiej, część natomiast z wykorzystaniem multimediów i nowoczesnych technologii.

 Fotoreportaż ze Skandynawskiego Dnia Dziecka w Niegowonicach

 

    

Nasi partnerzy