•  •    •  •  •    Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie    • TILLSAMMANS •    Polsk-svenska sällskapet             •  •  •   

   
    
       Aktualności
       DNI  KULTURY  SZWEDZKIEJ
       MIDSOMMAR
       ŚWIĘTO  ŁUCJI
       Wolińskie Spotkania Nordystyczne
       Nordicum
       Baw się i poznaj Skandynawię
       Linki - Downland
       O Stowarzyszeniu
       Kontakt
       Jesteśmy dostępni na  facebook 
       http://tillsammans.strefa.pl   
        
 

Wolińskie Spotkania Nordystyczne

Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie „Tillsammans”, we współpracy z Muzeum Regionalnym im. A. Kaubego w Wolinie, będzie organizować cykliczne konferencje naukowe, poświęcone różnym zagadnieniom z historii i literatury średniowiecznej Skandynawii, pod nazwą „Wolińskie Spotkania Nordystyczne”. Mamy nadzieję, że staną się one regularną i ważną okazją do spotkań i dyskusji specjalistów, w tym studentów i doktorantów, z Polski i zagranicy. Chcemy w trakcie „Spotkań” poruszać ważne i aktualne problemy badawcze wpisując się w ten sposób w badania nordystyczne prowadzone na całym świecie. Referaty z kolejnych konferencji będą systematycznie publikowane w serii „Nordicum”.


W dniach 25 i 26 kwietnia 2013 roku, odbędzie się pierwsze z cyklu „Wolińskich Spotkań Nordystyczych”. Tematem pierwszej konferencji będą „Spory i kontrowersje naukowe w studiach nordystycznych”. Spotkanie to ma być okazją do dyskusji nad tematami, które w studiach nordystycznych wywołują szczególne kontrowersje, naukowe i nie tylko spory i debaty. Poszczególne referaty mają nie tylko przybliżyć istotę wybranych problemów oraz dzieje i atmosferę naukowej debaty wokół nich. Poszczególne zagadnienia mają być pretekstem do szukania odpowiedzi na bardziej generalne pytania: na ile tak modne i oczekiwane dziś interdyscyplinarne spojrzenie przekłada się na lepsze zrozumienie poszczególnych problemów? Czy jest w nich jeszcze miejsce na stare, w pewnym momencie zarzucone teorie i hipotezy badawcze? Czy dotychczasowe doświadczenia badaczy pozwalają na definiowanie nowych kierunków poszukiwań w rozwiązywaniu poszczególnych problemów badawczych, szczególnie tych budzących kontrowersje i gorące spory?

 Szczegóły dotyczące konferencji podane zostaną jesienią.

 

    

Nasi partnerzy